Naše zásady

  • Přijímáme vždy jen zakázky, na které máme odbornou kvalifikaci
  • Kandidáta nepředstavujeme více firmám najednou
  • Informace o zákaznících a kandidátech jsou přísně důvěrné
  • Všechny kandidáty prezentujeme bez ohledu na pohlaví, národnost apod.
  • Neoslovujeme žádné spolupracovníky klienta za účelem obsazení místa
  • Nabízíme kvalitní služby ve všech fázích procesu hledání