Naše nabídka

Start-Up-Service

Poskytujeme rovněž servis v projektech Greenfield- i Start-UP- Projektech. Naše podpora začíná již v době rozhodnutí o přijetí investice, tj:

  • Podpora při vyhledávání vhodné lokace
  • Založení podniku včetně právních služeb a služeb daňového poradce (v čj, aj, nj)
  • Nábor zaměstnanců (pokud bude nutno i se zavedením vlastní pobočky TRESCON v místě projektu)
  • Podpora při začlenění nového týmu do podnikové kultury mateřského podniku
  • Naše služby můžete využít jak v čestině, němčině a angličtině - všichni naši konzultanti hovoří německy a anglicky